MEMÒRIES DE LES LLUITES MIGRANTS

Fa més de 20 anys que a Barcelona es van realitzar accions col·lectives que busquen denunciar l’exclusió i vulneració que realitza l’Estat i les seves institucions al dificultar o denegar la regularització jurídico-administrativa i els drets socials, sanitaris i laborals de les persones immigrades. Així, diverses organitzacions s’han format i s’han realitzat multitudinaris manifestacions com concentracions, marxes, encierros, actuacions, entre d’altres. Aquestes han contribuït a la visibilització dels problemes per als que travessen les persones immigrades, però també de la seva agència i capacitat d’intervenir en el context social, econòmic i polític en el que actualment resideixen.

Amb l’objectiu de no desconèixer aquesta història i de mantenir viva la seva força transformadora, vam proposar un exercici de memòria amb diferents activistes pels drets de les persones immigrades a Barcelona, ​​dialogant a propòsit de les seves experiències, comprensions i reflexions entorn de l’acció col·lectiva desplegada en aquesta lluita des dels anys 1990 a 2017. Aquests records evoquen una àmplia trajectòria de defensa dels drets de les persones immigrades i es poden entendre com una caixa d’eines per a la transformació social, una mirada cap al passat feta des de l’actualitat que s’enfronta directament amb la consideració de la migració com un procés social nou i fugaç. Així, fer memòria des d’aquest lloc esborrat és sempre una acció afirmativa: tant en el passat com en el present resona el crit final “estem aquí”.

Els diferents records que recullen els textos que presentem a continuació són memòries situades, per un costat, de les lluites polítiques a Barcelona i, d’altra banda, de les lluites que es desenvolupen entorn dels drets de les persones immigrades. Així, en ells s’interpreten temporades, esdeveniments, articulacions i experiències alternatives que donen compte d’un camp de resistència complexa i que continua vigent fins al dia d’avui.

Aquesta iniciativa forma part de la investigació “Memòries de l’acció col·lectiva pels drets de les persones immigrades a Barcelona”, desenvolupada en el marc del Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agraïm a les diverses activistes que han participat i esperem que aquest sigui en si mateix un espai de debat, trobada i articulació que potencia la lluita política.

LA HISTORIA DE UNA LARGA LUCHA

CAMINANDO JUNTAS EN EL ACTIVISMO

TEJIENDO REDES, ARMANDO LUCHAS

CONTRA EL RACISMO Y LA EXPLOTACIÓN

AUTONOMIA, LLUITA I SOLIDARITAT

LA LUCHA MIGRANTE TAMBIÉN ES CONTRA EL OLVIDO

NO MÁS VECINAS ENCERRADAS, NO MÁS VECINAS EXPULSADAS